Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2016. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.416.336.574.00 25281 21.78
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.089.246.369.00 10110 16.75
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 993.029.255.00 387 15.27
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 756.897.673.00 10973 11.64
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 397.915.795.00 4859 6.12
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 379.307.921.00 5588 5.83
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 324.777.714.00 965 4.99
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 312.248.279.00 20867 4.80
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 276.986.064.00 745 4.26
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 140.348.650.00 683 2.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.389.323.266.00 760 21.36
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.078.688.842.00 1364 16.59
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 969.508.869.00 6363 14.91
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 561.619.640.00 5393 8.64
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 497.850.715.00 795 7.66
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 345.096.694.00 5777 5.31
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 329.139.000.00 2 5.06
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 255.674.308.00 1827 3.93
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 151.701.317.00 59842 2.33
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 135.893.684.00 1360 2.09


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 523.264.248.10 747 30.24
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 387.227.262.14 660 22.37
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 248.516.937.00 502 14.36
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 153.104.000.00 10 8.85
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 150.464.732.28 16 8.69
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 111.714.616.76 61 6.46
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 46.365.341.25 222 2.68
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 37.737.561.50 130 2.18
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 22.945.770.00 119 1.33
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 10.633.500.00 40 0.61

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 402.494.948.00 5 23.26
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 253.330.348.35 2 14.64
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 185.300.897.58 836 10.71
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 179.405.038.14 485 10.37
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 123.690.419.56 2 7.15
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 107.219.657.92 462 6.20
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 97.769.564.51 317 5.65
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 97.397.132.28 3 5.63
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 55.476.497.18 166 3.21
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 48.637.640.03 47 2.81


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.284.576.661.40 419 68.51
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 4.882.028.694.84 15306 18.29
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.276.343.754.00 3390 4.78
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 758.910.347.91 3347 2.84
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 345.587.639.93 589 1.29
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 211.471.331.37 523 0.79
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 196.235.310.29 10 0.74
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 134.886.416.64 195 0.51
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 107.531.917.65 804 0.40
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 84.268.107.66 319 0.32

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.311.081.440.07 245 68.61
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.829.847.183.13 3525 6.86
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.743.001.600.53 9199 6.53
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.311.949.404.11 179 4.92
5. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 377.922.818.49 2406 1.42
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 317.466.776.43 2148 1.19
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 317.353.000.57 1258 1.19
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 314.999.984.59 456 1.18
9. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 153.631.220.26 489 0.58
10. INTERCITY BROKER AD (17421506) 147.324.625.52 579 0.55


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.168.587.73 8 63.50
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.478.498.53 19 34.82
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 123.129.10 25 0.96
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 40.625.68 11 0.32
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 18.332.60 9 0.14
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.811.84 5 0.12
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 10.317.45 9 0.08
8. ZOPINVEST AD - U LIKVIDACIJI (17177354) 5.131.74 4 0.04
9. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.713.82 1 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.189.518.57 6 48.12
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.642.906.86 6 36.09
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.855.475.59 17 14.42
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 29.442.57 11 0.23
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 25.246.41 5 0.20
6. ABC BROKER (20425512) 22.583.18 4 0.18
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 19.872.55 10 0.15
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.167.55 3 0.14
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.985.58 16 0.14
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 15.553.05 3 0.12


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 8.609.986.23 7 42.11
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.106.812.90 4 39.65
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.100.007.05 2 10.27
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.508.252.19 5 7.38
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 115.740.49 29 0.57
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.136.00 1 0.02
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 870.48 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.036.116.80 7 34.41
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.821.942.55 3 33.37
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.710.069.95 5 18.15
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.756.929.07 3 13.48
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 115.740.49 29 0.57
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.136.00 1 0.02
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 870.48 1 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 60.494.299.899.17 65 23.63
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 30.419.050.471.90 75 11.88
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 30.281.040.443.04 47 11.83
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 23.943.557.005.12 8 9.35
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 22.040.997.400.74 17 8.61
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 15.080.543.500.00 14 5.89
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 14.738.673.538.80 16 5.76
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 9.843.344.714.58 21 3.85
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 7.826.448.670.18 19 3.06
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 6.295.684.815.51 13 2.46

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 255.995.139.227.36 391 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 579.654.060.000.00 41 24.74
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 405.180.570.000.00 47 17.29
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 289.524.920.000.00 25 12.35
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 149.307.140.000.00 35 6.37
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 127.107.930.000.00 49 5.42
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 119.898.990.000.00 24 5.12
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 110.100.000.000.00 47 4.70
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 103.451.440.000.00 32 4.41
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 92.441.530.000.00 46 3.94
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 81.902.880.000.00 24 3.50

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.343.430.000.000.00 664 100.00