Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec decembar 2016. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 193.519.106.00 1806 34.23
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 143.683.278.00 3656 25.42
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 69.653.907.00 365 12.32
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 38.448.681.00 2121 6.80
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 28.066.663.00 1534 4.96
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 23.408.396.00 312 4.14
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.815.349.00 46 2.44
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 11.325.748.00 19 2.00
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.024.141.00 252 1.42
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 7.696.088.00 180 1.36
11. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 7.661.978.00 17 1.36

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 176.938.067.00 798 31.30
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 83.951.161.00 139 14.85
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 52.555.499.00 120 9.30
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 47.548.819.00 586 8.41
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 39.472.043.00 83 6.98
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 36.139.266.00 264 6.39
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 27.193.383.00 654 4.81
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 19.663.459.00 3 3.48
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 17.694.321.00 7394 3.13
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 13.732.241.00 23 2.43


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 98.296.000.00 82 77.19
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.630.000.00 147 8.35
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.639.943.75 17 7.57
4. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 3.250.260.00 28 2.55
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.916.000.00 6 2.29
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.445.560.00 53 1.14
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.160.700.00 9 0.91

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 60.983.720.00 83 47.89
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 24.119.000.00 66 18.94
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 10.149.000.00 8 7.97
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.903.581.25 20 7.78
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.959.000.00 131 6.25
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.301.000.00 9 4.16
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.640.640.00 3 2.86
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.965.000.00 6 1.54
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.338.000.00 3 1.05
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.016.000.00 1 0.80


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.253.700.666.00 13 99.32
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 70.174.637.00 765 0.38
3. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 28.747.830.04 889 0.16
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.375.146.26 62 0.05
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 7.263.692.25 8 0.04
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.213.572.80 6 0.02
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.049.605.70 6 0.01
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.029.891.58 10 0.01
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.262.300.38 2 0.01
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.079.500.00 6 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.243.814.373.22 17 99.27
2. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 46.835.981.00 575 0.25
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 16.083.900.00 140 0.09
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 14.871.455.14 91 0.08
5. GALENIKA BROKER A.D.U LIKVIDAC (17098748) 11.628.518.00 12 0.06
6. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 10.965.119.00 534 0.06
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.832.741.61 63 0.05
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.928.573.00 220 0.04
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.970.910.74 28 0.03
10. ZOPINVEST AD - U LIKVIDACIJI (17177354) 2.840.156.00 8 0.02


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.051.787.789.82 6 32.83
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.286.482.104.68 5 17.83
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.123.620.400.00 1 11.52
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.612.153.500.00 1 8.75
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.419.221.716.81 5 7.70
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.074.769.000.00 1 5.83
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 861.061.932.04 4 4.67
8. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 859.815.200.00 1 4.66
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 537.384.500.00 1 2.92
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 429.907.600.00 2 2.33

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 18.432.857.823.14 32 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 74.500.000.000.00 4 36.05
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 28.000.000.000.00 2 13.55
3. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 15.500.000.000.00 4 7.50
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 12.400.000.000.00 4 6.00
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 11.470.000.000.00 3 5.55
6. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 10.000.000.000.00 2 4.84
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 10.000.000.000.00 2 4.84
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 8.400.000.000.00 4 4.06
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.000.000.000.00 1 3.39
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.300.000.000.00 2 3.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 206.650.000.000.00 52 100.00