Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2016. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 100.031.955.00 291 25.17
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 81.801.064.00 1739 20.58
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 71.967.900.00 54 18.11
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 30.403.561.00 462 7.65
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 27.920.695.00 34 7.02
6. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 18.563.940.00 4 4.67
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 17.720.764.00 900 4.46
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.273.703.00 2033 4.35
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.559.033.00 17 1.90
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 7.463.560.00 13 1.88

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 71.556.911.00 95 18.00
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 68.942.945.00 47 17.34
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 63.031.134.00 42 15.86
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 46.574.149.00 52 11.72
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 37.929.560.00 432 9.54
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 31.364.423.00 415 7.89
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 23.842.562.00 345 6.00
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 10.308.454.00 4634 2.59
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.215.304.00 105 2.32
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.172.372.00 56 2.06


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 153.104.000.00 10 88.96
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 11.985.000.00 31 6.96
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.440.300.00 17 2.58
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.584.400.00 49 1.50

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 80.457.600.00 3 46.75
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 64.720.000.00 1 37.60
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 13.546.000.00 27 7.87
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.305.000.00 15 2.50
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.286.000.00 6 1.91
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.904.800.00 43 1.69
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.427.400.00 5 1.41
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 203.050.00 2 0.12
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 120.800.00 2 0.07
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 92.250.00 1 0.05


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 692.385.036.84 3342 87.56
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 35.887.187.62 281 4.54
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 31.654.414.80 290 4.00
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 17.447.553.75 362 2.21
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 11.380.980.00 105 1.44
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.180.606.00 23 0.15
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 607.177.56 4 0.08
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 255.000.00 1 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 279.118.413.26 1257 35.30
2. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 258.955.384.58 1133 32.75
3. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 97.991.944.05 688 12.39
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 44.913.829.32 340 5.68
5. INTERCITY BROKER AD (17421506) 32.903.618.51 168 4.16
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.713.972.37 150 2.49
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.525.638.43 177 1.46
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 9.532.161.00 113 1.21
9. UNIKONSALT DOO BEOGRAD (17162128) 7.958.730.50 40 1.01
10. FIMAKS RAČUNOVODSTVO (17341189) 3.678.833.91 172 0.47


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.838.96 6 59.81
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.622.22 1 26.00
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.318.18 4 13.02
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 387.94 3 1.17

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.960.41 5 33.05
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.670.04 1 32.17
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.570.72 2 22.83
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.934.48 4 5.83
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.035.65 1 3.12
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 996.00 1 3.00


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.540.840.31 3 98.92
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 37.730.56 7 1.05
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 870.48 1 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.137.267.90 2 59.71
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.403.572.41 1 39.21
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 37.730.56 7 1.05
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 870.48 1 0.02


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.010.704.000.00 2 22.53
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.350.074.185.82 8 17.92
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.125.500.890.80 11 15.80
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.407.193.000.00 3 7.63
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 4.357.999.400.00 5 7.55
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.861.729.486.82 11 6.69
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.600.000.000.00 1 6.23
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.503.345.000.00 2 4.34
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.463.438.500.00 3 4.27
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.006.193.448.90 4 1.74

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 57.742.347.064.84 63 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 19.246.190.000.00 3 22.46
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 17.589.770.000.00 3 20.52
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 10.700.000.000.00 3 12.49
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 8.400.000.000.00 4 9.80
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 7.122.220.000.00 4 8.31
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 7.000.000.000.00 2 8.17
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.000.000.000.00 2 7.00
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.094.910.000.00 3 5.95
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.700.000.000.00 3 1.98
10. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 1.500.000.000.00 3 1.75

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 85.700.000.000.00 33 100.00