Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec avgust 2016. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 57.699.134.00 3470 23.54
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 47.591.674.00 1058 19.42
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 30.897.990.00 18 12.61
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.513.467.00 2247 11.23
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 22.799.429.00 516 9.30
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 20.667.510.00 667 8.43
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 8.349.500.00 2 3.41
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.346.463.00 76 3.00
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.948.847.00 325 2.02
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.710.755.00 88 1.92

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 49.383.430.00 452 20.15
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 40.698.569.00 82 16.60
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 32.135.496.00 460 13.11
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 23.785.493.00 66 9.70
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 20.263.246.00 643 8.27
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 17.488.037.00 90 7.13
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 15.506.374.00 6607 6.33
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.854.712.00 76 3.61
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 8.409.248.00 94 3.43
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 8.081.724.00 24 3.30


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.380.173.36 2 59.60
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.613.680.00 4 40.40

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.380.173.36 2 59.60
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.144.020.00 1 28.64
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 456.550.00 2 11.43
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.110.00 1 0.33


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 11.308.200.00 445 44.83
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 5.642.000.00 155 22.36
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 4.581.900.00 4 18.16
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.721.952.96 53 6.83
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.685.902.86 6 6.68
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 233.195.47 2 0.92
7. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 53.991.08 1 0.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.373.000.00 8 17.33
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.023.054.79 77 15.95
3. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 2.941.200.00 92 11.66
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.932.628.64 61 7.66
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.721.900.00 35 6.83
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.540.496.32 61 6.11
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.542.619.60 9 6.11
8. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 1.217.200.00 42 4.82
9. CAPITALONE A.D. BEOGRAD (20293560) 1.107.600.00 115 4.39
10. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 1.097.600.00 48 4.35


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.688.199.456.30 2 27.25
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.890.927.400.00 6 22.61
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.088.723.330.32 8 17.95
4. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.462.420.837.32 1 8.50
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.197.301.457.10 3 6.96
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.051.602.000.00 1 6.11
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 473.220.900.00 2 2.75
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 304.964.580.00 1 1.77
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 210.320.400.00 1 1.22
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 210.320.400.00 2 1.22
11. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 210.320.400.00 1 1.22
12. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 210.320.400.00 1 1.22

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 17.205.407.546.28 33 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 79.330.000.000.00 5 34.51
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 49.400.000.000.00 5 21.49
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 15.865.360.000.00 4 6.90
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.615.380.000.00 2 5.92
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.800.000.000.00 3 4.70
6. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 10.500.000.000.00 5 4.57
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 9.151.440.000.00 4 3.98
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.000.000.000.00 4 3.48
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.002.880.000.00 4 3.48
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 6.800.000.000.00 4 2.96

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 229.900.000.000.00 76 100.00