Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2016. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 458.476.823.00 510 47.50
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 173.451.755.00 2133 17.97
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 160.477.222.00 1176 16.63
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 28.605.462.00 15 2.96
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 27.732.376.00 476 2.87
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 24.770.762.00 80 2.57
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.033.253.00 1723 2.39
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 16.771.665.00 80 1.74
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 15.697.574.00 67 1.63
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 12.533.331.00 171 1.30

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 448.408.577.00 150 46.46
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 136.035.469.00 81 14.09
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 91.665.453.00 614 9.50
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 56.200.052.00 425 5.82
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 50.046.324.00 54 5.19
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 50.044.915.00 356 5.18
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 26.325.357.00 17 2.73
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 24.311.665.00 192 2.52
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 18.318.066.00 128 1.90
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 11.988.285.00 4945 1.24
11. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 12.000.578.00 149 1.24


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.046.217.50 55 42.36
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.000.000.00 1 37.95
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.380.273.04 32 18.47
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 287.000.00 5 1.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.000.000.00 1 37.95
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.877.194.83 29 20.57
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.212.390.88 31 17.76
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.082.972.33 16 13.00
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.279.513.75 7 5.40
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 452.125.00 2 1.91
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 327.126.25 2 1.38
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 207.977.50 1 0.88
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 189.892.50 1 0.80
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 63.297.50 1 0.27


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.181.671.173.00 2 91.40
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 33.469.181.69 199 2.59
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 26.583.314.40 1 2.06
4. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 21.834.110.71 1 1.69
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.193.010.80 62 1.56
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.425.976.63 31 0.34
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.656.300.73 4 0.21
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 856.832.00 3 0.07
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 795.790.00 8 0.06
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 199.800.00 56 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.182.342.090.74 6 91.45
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 41.872.218.02 205 3.24
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 27.787.462.84 23 2.15
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 21.900.825.03 2 1.69
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.414.314.52 59 0.73
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.952.454.92 9 0.15
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.927.448.27 12 0.15
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.796.400.00 2 0.14
9. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 1.076.000.00 1 0.08
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.071.745.91 30 0.08


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.318.819.940.10 2 29.96
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.071.499.003.80 2 24.34
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 964.515.000.00 1 21.91
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 771.612.000.00 1 17.53
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 235.495.982.40 1 5.35
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 39.834.469.50 1 0.90

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 4.401.776.395.80 8 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 88.389.340.000.00 4 28.38
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 57.310.530.000.00 5 18.40
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 49.000.000.000.00 3 15.73
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 25.000.000.000.00 5 8.03
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 14.900.000.000.00 5 4.78
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 13.550.000.000.00 5 4.35
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 10.500.000.000.00 5 3.37
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 10.284.210.000.00 2 3.30
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.800.000.000.00 3 2.83
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.200.000.000.00 4 2.31

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 311.450.000.000.00 70 100.00