Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec oktobar 2016. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 331.667.177.00 867 40.27
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 107.040.694.00 2306 13.00
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 57.296.268.00 1790 6.96
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 51.891.262.00 1120 6.30
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 48.067.350.00 163 5.84
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 47.036.750.00 7 5.71
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 43.736.832.00 2010 5.31
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 38.404.800.00 37 4.66
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 25.097.714.00 840 3.05
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 24.708.432.00 84 3.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 321.117.000.00 1 38.99
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 109.688.281.00 574 13.32
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 90.399.184.00 99 10.98
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 60.894.607.00 495 7.39
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 53.490.405.00 279 6.49
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 53.103.124.00 784 6.45
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 40.536.531.00 138 4.92
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 32.930.104.00 55 4.00
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 15.065.694.00 6784 1.83
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 13.841.149.00 86 1.68


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 119.832.012.00 374 50.75
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 101.679.717.00 196 43.06
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.345.400.00 25 3.53
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.903.000.00 19 2.08
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.351.800.00 12 0.57

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 79.616.328.00 3 33.72
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 69.337.074.00 382 29.37
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 26.082.435.00 19 11.05
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.390.918.00 31 6.52
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.208.079.00 105 3.48
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.149.023.00 6 2.60
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 4.782.317.00 4 2.03
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.697.936.00 16 1.99
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.926.780.00 13 1.66
10. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 3.026.364.00 1 1.28


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 60.445.884.94 1391 86.09
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.367.963.49 35 6.22
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.400.576.00 2 3.42
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.742.241.50 4 2.48
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 605.703.75 1 0.86
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 550.021.76 1 0.78
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 83.507.60 1 0.12
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 11.400.00 2 0.02
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.500.00 1 0.01
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 522.00 2 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 27.533.257.68 801 39.21
2. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 17.007.952.00 310 24.22
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.396.564.84 32 6.26
4. GALENIKA BROKER A.D.U LIKVIDAC (17098748) 4.381.796.17 76 6.24
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 4.155.500.58 73 5.92
6. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 3.157.918.78 55 4.50
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.900.052.02 42 4.13
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.045.821.51 8 2.91
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.689.409.50 2 2.41
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 900.386.69 2 1.28


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 11.490.683.238.00 17 25.88
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.989.234.594.50 3 20.25
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.627.073.393.88 15 14.93
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.675.060.931.50 2 10.53
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 3.132.098.799.21 6 7.06
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.640.767.000.00 2 5.95
7. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.992.354.444.00 2 4.49
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.342.789.850.00 4 3.02
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 852.096.800.00 1 1.92
10. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 697.654.255.00 1 1.57

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 44.393.372.917.62 65 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 82.700.000.000.00 4 28.72
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 54.000.000.000.00 4 18.75
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 51.685.640.000.00 4 17.95
4. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 15.500.000.000.00 3 5.38
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 13.500.000.000.00 4 4.69
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 11.500.000.000.00 4 3.99
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.300.000.000.00 3 3.92
8. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 10.000.000.000.00 3 3.47
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.770.230.000.00 4 3.05
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.000.000.000.00 1 2.78

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 288.000.000.000.00 63 100.00