Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jun 2016. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 194.206.763.00 2191 34.62
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 161.144.417.00 422 28.72
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 42.590.751.00 48 7.59
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 29.966.670.00 29 5.34
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.409.139.00 1332 5.24
6. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 27.765.945.00 34 4.95
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.589.467.00 1153 3.85
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.390.103.00 305 2.57
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 12.556.601.00 52 2.24
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.630.108.00 7 1.89

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 115.900.978.00 87 20.66
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 98.093.501.00 500 17.49
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 64.213.255.00 85 11.45
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 60.761.232.00 446 10.83
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 39.910.374.00 192 7.11
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 29.880.960.00 3 5.33
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 28.599.499.00 138 5.10
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 28.489.462.00 504 5.08
9. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 20.866.908.00 3 3.72
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 15.916.762.00 53 2.84


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 111.714.616.76 61 77.84
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 19.855.000.00 37 13.83
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 7.202.800.00 15 5.02
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.544.521.10 36 1.77
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.337.000.00 14 0.93
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 861.875.00 16 0.60

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 97.323.906.28 2 67.81
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.338.147.21 41 9.29
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 11.075.557.73 10 7.72
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.598.001.47 40 3.90
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.136.811.64 4 3.58
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.882.191.14 9 2.01
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.085.591.20 3 1.45
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.218.180.72 20 0.85
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.212.489.18 4 0.84
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 915.693.58 2 0.64


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.922.001.999.00 2337 95.59
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 59.417.187.00 1 2.96
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.820.000.00 36 0.79
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 7.891.033.02 64 0.39
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.860.025.00 3 0.09
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.405.490.00 2 0.07
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 784.000.00 1 0.04
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 658.580.71 7 0.03
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 419.474.97 11 0.02
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 120.700.00 1 0.01
11. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 232.802.46 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.004.433.585.66 768 49.96
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 399.426.996.00 777 19.87
3. TEZORO BROKER AD (17417606) 96.190.158.00 139 4.78
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 80.584.728.47 136 4.01
5. INTERCITY BROKER AD (17421506) 63.186.360.00 69 3.14
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 42.016.058.09 77 2.09
7. HALKBANK - broker (17601093) 37.579.563.00 34 1.87
8. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 32.221.473.00 47 1.60
9. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 28.690.338.00 35 1.43
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 24.528.432.00 3 1.22


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.027.237.000.00 6 24.61
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.648.384.845.90 7 23.28
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.766.808.150.00 4 9.69
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.144.293.205.00 3 7.51
5. MIRABANK A.D. (21080608) 1.687.055.705.81 5 5.91
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.450.224.035.75 3 5.08
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.427.826.697.06 2 5.00
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.254.172.403.10 4 4.39
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 859.499.716.03 1 3.01
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 792.947.038.15 3 2.78

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 28.552.263.656.35 60 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 70.450.000.000.00 5 27.16
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 50.000.000.000.00 5 19.27
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 24.600.000.000.00 3 9.48
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 23.000.000.000.00 5 8.87
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 20.500.000.000.00 4 7.90
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 20.300.000.000.00 5 7.82
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 9.900.000.000.00 5 3.82
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.000.000.000.00 2 3.47
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 6.100.000.000.00 4 2.35
10. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 4.850.000.000.00 4 1.87

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 259.430.000.000.00 76 100.00