Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec maj 2016. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 101.077.524.00 1164 26.19
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 63.045.920.00 429 16.33
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 41.811.250.00 434 10.83
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 38.853.783.00 669 10.07
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 29.946.653.00 118 7.76
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 27.017.487.00 28 7.00
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 23.258.293.00 111 6.03
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.645.421.00 902 4.57
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 8.589.118.00 26 2.23
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.314.192.00 19 1.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 85.025.648.00 82 22.03
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 61.380.471.00 441 15.90
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 43.794.797.00 48 11.35
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 37.818.736.00 324 9.80
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 34.751.431.00 399 9.00
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 26.904.964.00 97 6.97
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 17.001.156.00 52 4.40
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 16.488.991.00 128 4.27
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 13.369.465.00 20 3.46
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 9.865.403.00 107 2.56


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 122.758.258.92 2 88.65
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.533.925.00 9 7.61
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.549.650.00 2 3.29
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 635.000.00 7 0.46

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 122.334.419.56 1 88.34
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.117.939.36 2 2.97
3. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 4.020.450.00 1 2.90
4. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 3.580.325.00 5 2.59
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.464.275.00 4 2.50
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 631.700.00 2 0.46
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 143.500.00 2 0.10
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 95.000.00 1 0.07
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 80.000.00 1 0.06
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.225.00 1 0.01


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 65.145.227.14 1 34.65
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 60.315.700.62 173 32.08
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 43.343.950.80 1 23.05
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 6.663.402.49 12 3.54
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.278.200.00 3 2.81
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.576.000.00 7 1.37
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.299.844.81 31 1.22
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.946.102.20 38 1.04
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 456.973.16 4 0.24
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.070.00 2 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 66.604.811.15 12 35.42
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 44.296.090.68 6 23.56
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 31.533.009.87 60 16.77
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 17.290.449.38 101 9.20
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.147.915.20 12 5.93
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 7.333.620.94 14 3.90
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.154.094.17 6 1.15
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.224.733.66 13 0.65
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.201.224.36 2 0.64
10. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 800.920.00 2 0.43


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.967.534.26 4 97.60
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 24.294.82 3 1.21
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.411.88 1 0.52
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.919.16 2 0.49
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.814.43 1 0.14
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 988.28 2 0.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.787.335.05 4 88.66
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 190.111.40 1 9.43
3. ABC BROKER (20425512) 22.583.18 4 1.12
4. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 14.937.95 1 0.74
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 497.70 1 0.02
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 497.55 2 0.02


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.496.750.00 1 95.10
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 325.192.55 2 4.76
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 9.521.33 3 0.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.821.942.55 3 99.86
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 9.521.33 3 0.14


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.902.816.772.52 4 37.13
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.197.096.328.17 2 29.12
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.831.947.824.00 8 18.00
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.261.342.600.00 2 10.62
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 411.153.200.00 1 1.93
6. MIRABANK A.D. (21080608) 308.364.900.00 1 1.45
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 205.576.600.00 1 0.97
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 121.156.569.21 1 0.57
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 44.291.478.47 2 0.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 21.283.746.272.37 22 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.600.000.000.00 4 19.76
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 24.500.000.000.00 4 16.36
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.000.000.000.00 3 14.02
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 14.500.000.000.00 4 9.68
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 13.000.000.000.00 4 8.68
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 12.500.000.000.00 4 8.34
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 9.500.000.000.00 4 6.34
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 8.000.000.000.00 4 5.34
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.000.000.000.00 1 4.01
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 3.100.000.000.00 4 2.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 149.800.000.000.00 50 100.00