Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec januar 2016. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 631.128.358.00 33 70.45
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 77.852.152.00 808 8.69
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 66.519.543.00 1313 7.43
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 36.321.831.00 1090 4.05
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.319.656.00 11 1.60
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 12.838.056.00 256 1.43
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.428.099.00 259 1.28
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.696.217.00 436 1.08
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.151.492.00 394 0.91
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.197.329.00 16 0.69

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 624.641.813.00 37 69.73
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 61.601.892.00 485 6.88
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 37.364.540.00 147 4.17
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 36.785.552.00 467 4.11
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 27.470.962.00 58 3.07
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 22.876.747.00 319 2.55
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 14.229.877.00 41 1.59
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 13.636.310.00 11 1.52
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 11.577.865.00 3119 1.29
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.175.240.00 106 1.02


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 22.945.770.00 119 52.98
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.837.500.00 48 18.10
3. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 7.442.240.00 217 17.18
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.797.662.00 18 6.46
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.287.584.00 16 5.28

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.564.610.80 176 24.39
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.222.723.20 102 18.99
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 6.407.548.00 35 14.79
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.299.145.20 35 14.54
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.269.427.00 18 9.86
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.708.225.00 6 6.25
7. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 1.215.320.00 5 2.81
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.049.526.40 9 2.42
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 618.222.00 7 1.43
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 559.729.40 7 1.29


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 86.531.086.58 26 29.26
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 77.106.218.34 131 26.08
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 53.357.550.24 4 18.04
4. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 48.546.712.59 3 16.42
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 14.751.808.50 2 4.99
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.494.953.21 79 3.55
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.172.000.00 1 0.73
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.293.006.00 25 0.44
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 725.879.64 5 0.25
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 305.127.00 3 0.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 113.887.080.75 5 38.52
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 107.051.629.70 72 36.20
3. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 33.714.872.22 18 11.40
4. TEZORO BROKER AD (17417606) 8.691.850.24 19 2.94
5. CAPITALONE A.D. BEOGRAD (20293560) 7.445.618.14 18 2.52
6. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 6.358.405.64 65 2.15
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 6.306.906.44 2 2.13
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.538.514.71 33 1.53
9. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 2.614.345.58 10 0.88
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.837.194.73 13 0.62


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.419.442.29 7 95.11
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 202.315.93 2 4.35
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 14.006.25 5 0.30
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.867.56 3 0.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.620.382.22 3 99.44
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 12.671.22 3 0.27
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.247.55 1 0.16
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.488.93 1 0.05
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.669.51 2 0.04
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.006.88 2 0.02
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 297.63 2 0.01
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 665.63 1 0.01
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 202.46 2 0.00


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.400.007.41 1 43.77
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.130.024.40 1 35.33
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 651.648.62 1 20.37
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 16.794.29 4 0.53

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 2.530.031.81 2 79.10
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 651.648.62 1 20.37
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 16.794.29 4 0.53


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.775.180.728.07 6 22.24
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.823.154.500.00 3 14.61
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.439.332.500.00 3 11.54
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.439.332.500.00 1 11.54
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.171.531.200.00 2 9.39
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 959.555.000.00 1 7.69
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 789.720.584.13 1 6.33
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 719.666.250.00 1 5.77
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 590.627.955.00 2 4.73
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 479.777.500.00 1 3.85

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.475.745.217.20 23 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 19.000.000.000.00 3 17.27
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 17.038.460.000.00 3 15.49
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.316.920.000.00 1 13.02
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 12.300.000.000.00 4 11.18
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 12.100.000.000.00 4 11.00
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 10.000.000.000.00 4 9.09
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 8.500.000.000.00 4 7.73
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.200.000.000.00 2 4.73
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.000.000.000.00 2 3.64
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.603.080.000.00 1 2.37

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 110.000.000.000.00 37 100.00