Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jul 2020. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 40.203.391.00 456 27.09
2. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 33.303.214.00 39 22.44
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 18.775.463.00 212 12.65
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 15.467.821.00 4 10.42
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.824.547.00 38 7.97
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.361.808.00 79 6.31
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.301.482.00 324 4.25
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.424.000.00 4 2.31
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.377.069.00 61 2.28
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.242.502.00 33 2.18

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 34.237.426.00 13 23.07
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 33.086.014.00 65 22.29
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 16.230.416.00 6 10.94
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.290.221.00 144 9.63
5. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 13.324.158.00 65 8.98
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 12.545.862.00 125 8.45
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.020.734.00 30 6.08
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.066.503.00 69 4.09
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.780.993.00 12 1.87
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.057.447.00 695 1.39


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 35.755.501.88 9 37.77
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 29.930.777.40 18 31.62
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.238.480.00 203 10.82
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.100.000.00 1 8.56
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 4.930.268.79 2 5.21
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.508.310.00 1 3.71
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.770.294.00 1 1.87
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 369.000.00 3 0.39
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 62.200.00 2 0.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 34.350.729.76 3 36.29
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 30.224.057.40 20 31.93
3. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 10.347.408.74 200 10.93
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.100.000.00 1 8.56
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.700.562.79 3 7.08
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.508.310.00 1 3.71
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 737.533.38 4 0.78
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 286.150.00 3 0.30
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 111.860.00 1 0.12
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 101.000.00 1 0.11


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.866.013.700.00 4 45.85
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.066.244.000.00 1 16.15
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.066.244.000.00 1 16.15
4. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.225.977.345.48 3 9.58
5. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 619.873.200.00 1 4.85
6. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 448.907.400.00 1 3.51
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 309.936.600.00 1 2.42
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 116.794.442.10 1 0.91
9. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 54.029.850.00 1 0.42
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 19.629.318.00 1 0.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.793.649.855.58 15 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 64.160.000.000.00 4 51.33
2. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 22.308.760.000.00 5 17.85
3. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 13.500.000.000.00 2 10.80
4. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 7.452.030.000.00 3 5.96
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 6.732.680.000.00 1 5.39
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.712.870.000.00 1 3.77
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.116.960.000.00 1 3.29
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.075.500.000.00 2 0.86
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 748.540.000.00 1 0.60
10. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 192.660.000.00 2 0.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 125.000.000.000.00 22 100.00