Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2017. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 493.187.746.00 191 37.80
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 433.185.377.00 1348 33.20
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 125.311.144.00 29 9.60
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 68.912.357.00 25 5.28
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 39.680.845.00 922 3.04
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 32.264.300.00 108 2.47
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 31.654.049.00 1220 2.43
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 27.555.031.00 95 2.11
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 19.616.481.00 331 1.50
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.012.602.00 974 1.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 617.384.011.00 68 47.32
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 329.318.558.00 31 25.24
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 122.481.084.00 619 9.39
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 79.193.298.00 166 6.07
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 43.645.723.00 55 3.35
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.753.045.00 341 2.13
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 24.071.069.00 93 1.84
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 21.902.951.00 392 1.68
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 12.936.285.00 3948 0.99
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 5.298.793.00 15 0.41


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 40.086.575.76 393 75.22
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.890.130.00 113 20.43
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.801.250.90 6 3.38
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 516.531.00 13 0.97

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 18.124.801.52 166 34.01
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 14.973.149.38 160 28.10
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.889.771.56 106 20.43
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.959.329.64 67 11.18
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.130.926.56 2 2.12
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 556.220.00 5 1.04
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 409.630.00 3 0.77
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 387.559.00 7 0.73
9. EUROBANK A.D. (17171178) 324.690.00 4 0.61
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 131.520.00 1 0.25


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 154.878.346.43 3 64.81
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 48.976.200.00 1 20.49
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 20.679.694.65 104 8.65
4. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 3.985.020.00 72 1.67
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.842.050.00 33 1.61
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.914.162.09 18 1.22
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.959.500.00 2 0.82
8. EUROBANK A.D. (17171178) 750.000.00 1 0.31
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 459.888.00 24 0.19
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 439.120.00 2 0.18

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 154.333.428.43 2 64.58
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 50.122.450.00 2 20.97
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 17.297.454.26 31 7.24
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.797.554.95 6 2.43
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.810.254.00 68 1.18
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.867.280.00 5 0.78
7. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.577.745.00 1 0.66
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.406.180.00 8 0.59
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 784.350.00 15 0.33
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 624.750.00 87 0.26


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.539.289.180.00 3 26.10
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.926.627.013.50 2 18.50
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.943.798.000.00 2 13.87
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.169.072.286.00 8 10.22
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.728.586.539.24 3 8.14
6. EUROBANK A.D. (17171178) 1.668.152.200.00 1 7.86
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.502.270.500.00 2 7.08
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 729.406.300.00 2 3.44
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 490.633.000.00 1 2.31
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 486.157.961.28 5 2.29

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 21.222.745.294.73 30 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 66.000.000.000.00 4 34.29
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 32.000.000.000.00 3 16.63
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 19.000.000.000.00 3 9.87
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 14.800.000.000.00 4 7.69
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 12.200.000.000.00 4 6.34
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.300.000.000.00 3 4.83
7. EUROBANK A.D. (17171178) 7.656.360.000.00 4 3.98
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.367.710.000.00 3 3.31
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.718.750.000.00 2 2.45
10. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 4.412.560.000.00 4 2.29

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 192.450.000.000.00 63 100.00