Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec mart 2017. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 598.073.740.00 13 41.14
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 239.082.809.00 2095 16.45
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 237.536.247.00 366 16.34
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 87.405.733.00 1372 6.01
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 54.067.635.00 66 3.72
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 50.746.905.00 596 3.49
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 48.978.941.00 541 3.37
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 29.751.810.00 295 2.05
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 23.337.276.00 55 1.61
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.214.136.00 955 1.60

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 594.699.784.00 2 40.91
2. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 186.560.558.00 17 12.83
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 122.503.112.00 73 8.43
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 103.869.582.00 768 7.14
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 95.816.804.00 564 6.59
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 62.309.855.00 352 4.29
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 52.527.183.00 630 3.61
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 41.049.138.00 149 2.82
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 35.530.158.00 223 2.44
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 33.991.884.00 103 2.34


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 143.307.570.00 764 84.36
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.740.000.00 11 6.32
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 9.136.296.00 19 5.38
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.152.780.00 103 2.44
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.054.400.00 3 1.21
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 477.500.00 9 0.28

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 75.931.590.00 1 44.70
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.670.635.00 253 15.70
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 25.572.180.00 238 15.05
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.271.740.00 112 5.46
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 8.640.000.00 1 5.09
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 6.153.967.00 76 3.62
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.152.780.00 103 2.44
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.077.737.00 22 1.81
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.316.720.00 32 1.36
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.078.700.00 20 1.22


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 450.119.615.77 2 79.08
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 76.328.000.00 70 13.41
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 19.742.400.00 2 3.47
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 7.329.894.79 32 1.29
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.194.419.13 11 0.91
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.875.000.00 8 0.86
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.424.700.00 1 0.78
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 890.178.74 1 0.16
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 217.928.76 1 0.04
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 89.232.00 2 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 469.862.015.77 4 82.55
2. SBD CONSULTING AD SUBOTICA (08724792) 48.720.000.00 45 8.56
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 17.896.000.00 5 3.14
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 7.428.617.70 30 1.31
5. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 6.608.925.00 4 1.16
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.348.735.40 9 0.94
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.424.700.00 1 0.78
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 4.060.914.00 4 0.71
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.211.619.83 9 0.21
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 890.178.74 1 0.16


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.384.421.506.20 4 28.81
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.312.643.269.50 1 27.32
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 789.463.200.00 1 16.43
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 774.523.704.87 1 16.12
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 355.435.560.00 1 7.40
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 187.590.990.00 1 3.90
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.283.517.30 1 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 4.805.361.747.87 10 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 65.787.270.000.00 5 30.93
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.262.730.000.00 5 13.76
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 24.500.000.000.00 5 11.52
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 17.000.000.000.00 5 7.99
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 16.900.000.000.00 5 7.95
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 12.200.000.000.00 5 5.74
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 10.240.000.000.00 5 4.81
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 8.000.000.000.00 3 3.76
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 5.100.000.000.00 3 2.40
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.300.000.000.00 3 1.55
11. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.300.000.000.00 3 1.55

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 212.680.000.000.00 81 100.00