Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2017. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 153.320.237.00 1382 38.46
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 67.003.663.00 154 16.81
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 49.349.608.00 801 12.38
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.037.899.00 690 6.53
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 15.290.672.00 41 3.84
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.226.112.00 898 3.82
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 13.918.328.00 138 3.49
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.916.329.00 116 3.49
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 11.855.856.00 33 2.97
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 11.551.615.00 98 2.90

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 82.540.723.00 90 20.71
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 47.014.853.00 378 11.79
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 42.016.869.00 54 10.54
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 33.266.810.00 328 8.35
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 28.907.403.00 161 7.25
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 28.453.236.00 357 7.14
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 24.456.765.00 220 6.14
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 24.287.110.00 3 6.09
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 15.615.902.00 76 3.92
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 15.336.857.00 40 3.85


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 61.180.000.00 9 72.26
2. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 11.618.250.00 31 13.72
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.722.215.25 26 11.48
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.595.000.00 31 1.88
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 555.000.00 6 0.66

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 39.095.500.00 33 46.17
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 30.000.000.00 1 35.43
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 6.721.584.00 2 7.94
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.800.978.75 21 3.31
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.426.516.25 19 2.87
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.126.500.00 2 1.33
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 637.496.25 4 0.75
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 490.255.00 4 0.58
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 345.402.50 4 0.41
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 325.732.50 4 0.38


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 41.115.218.590.00 2 99.97
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.908.860.00 13 0.01
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.097.498.90 775 0.01
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 395.109.27 5 0.00
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 982.710.00 13 0.00
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 546.885.88 10 0.00
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 332.500.00 1 0.00
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 384.944.90 2 0.00
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 950.215.15 4 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 41.115.478.833.20 3 99.97
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.510.807.25 24 0.01
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.989.928.61 508 0.01
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.087.607.88 22 0.01
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 5.600.00 1 0.00
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 100.642.00 9 0.00
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 881.710.00 12 0.00
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 397.616.66 25 0.00
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 956.154.70 3 0.00
10. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 700.00 1 0.00
11. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 296.268.90 5 0.00
12. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 1.000.00 2 0.00
13. INTERCITY BROKER AD (17421506) 3.700.00 5 0.00
14. ZOPINVEST AD - U LIKVIDACIJI (17177354) 500.00 3 0.00
15. UNIKONSALT DOO BEOGRAD (17162128) 2.000.00 2 0.00
16. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 74.944.90 1 0.00
17. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 349.400.00 2 0.00
18. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.900.00 2 0.00
19. OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD (77552335) 4.900.00 1 0.00
20. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 518.100.00 193 0.00
21. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 155.000.00 1 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.438.293.323.30 4 22.44
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.134.822.300.00 5 20.46
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.699.992.110.00 9 17.62
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.314.602.900.00 3 8.58
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.011.233.000.00 2 6.60
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 963.563.476.38 2 6.29
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 849.162.687.09 3 5.54
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 556.178.150.00 1 3.63
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 505.616.500.00 1 3.30
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 315.100.202.80 2 2.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 15.321.464.215.91 38 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 102.000.000.000.00 4 34.99
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 39.000.000.000.00 4 13.38
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 38.060.000.000.00 4 13.06
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 36.500.000.000.00 4 12.52
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 17.300.000.000.00 4 5.93
6. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 11.900.000.000.00 4 4.08
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 11.000.000.000.00 4 3.77
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 7.200.000.000.00 3 2.47
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 6.600.000.000.00 4 2.26
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 4.700.000.000.00 4 1.61

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 291.500.000.000.00 61 100.00