Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2017. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 153.320.237.00 1382 38.46
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 67.003.663.00 154 16.81
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 49.349.608.00 801 12.38
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.037.899.00 690 6.53
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 15.290.672.00 41 3.84
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.226.112.00 898 3.82
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 13.918.328.00 138 3.49
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.916.329.00 116 3.49
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 11.855.856.00 33 2.97
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 11.551.615.00 98 2.90

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 82.540.723.00 90 20.71
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 47.014.853.00 378 11.79
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 42.016.869.00 54 10.54
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 33.266.810.00 328 8.35
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 28.907.403.00 161 7.25
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 28.453.236.00 357 7.14
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 24.456.765.00 220 6.14
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 24.287.110.00 3 6.09
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 15.615.902.00 76 3.92
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 15.336.857.00 40 3.85


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 61.180.000.00 9 72.26
2. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 11.618.250.00 31 13.72
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.722.215.25 26 11.48
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.595.000.00 31 1.88
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 555.000.00 6 0.66

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 39.095.500.00 33 46.17
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 30.000.000.00 1 35.43
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 6.721.584.00 2 7.94
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.800.978.75 21 3.31
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.426.516.25 19 2.87
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.126.500.00 2 1.33
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 637.496.25 4 0.75
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 490.255.00 4 0.58
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 345.402.50 4 0.41
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 325.732.50 4 0.38


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 41.115.218.590.00 2 99.97
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.908.860.00 13 0.01
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.097.498.90 775 0.01
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 384.944.90 2 0.00
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 395.109.27 5 0.00
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 332.500.00 1 0.00
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 982.710.00 13 0.00
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 546.885.88 10 0.00
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 950.215.15 4 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 41.115.478.833.20 3 99.97
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.510.807.25 24 0.01
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.087.607.88 22 0.01
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.989.928.61 508 0.01
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 881.710.00 12 0.00
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 5.600.00 1 0.00
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 518.100.00 193 0.00
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 155.000.00 1 0.00
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 397.616.66 25 0.00
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 956.154.70 3 0.00
11. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 74.944.90 1 0.00
12. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 296.268.90 5 0.00
13. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 1.000.00 2 0.00
14. INTERCITY BROKER AD (17421506) 3.700.00 5 0.00
15. ZOPINVEST AD (17177354) 500.00 3 0.00
16. JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD (17162128) 2.000.00 2 0.00
17. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 349.400.00 2 0.00
18. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.900.00 2 0.00
19. WISE BROKER (17252461) 700.00 1 0.00
20. OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD (77552335) 4.900.00 1 0.00
21. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 100.642.00 9 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 3.438.293.323.30 4 22.44
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.134.822.300.00 5 20.46
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.699.992.110.00 9 17.62
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.314.602.900.00 3 8.58
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.011.233.000.00 2 6.60
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 963.563.476.38 2 6.29
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 849.162.687.09 3 5.54
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 556.178.150.00 1 3.63
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 505.616.500.00 1 3.30
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 315.100.202.80 2 2.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 15.321.464.215.91 38 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 102.000.000.000.00 4 34.99
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 39.000.000.000.00 4 13.38
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 38.060.000.000.00 4 13.06
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 36.500.000.000.00 4 12.52
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 17.300.000.000.00 4 5.93
6. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 11.900.000.000.00 4 4.08
7. EUROBANK A.D. (17171178) 11.000.000.000.00 4 3.77
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 7.200.000.000.00 3 2.47
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 6.600.000.000.00 4 2.26
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 4.700.000.000.00 4 1.61

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 291.500.000.000.00 61 100.00