Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec januar 2017. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 134.870.956.00 1572 34.05
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 69.941.322.00 76 17.66
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 42.212.008.00 1016 10.66
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 35.537.087.00 468 8.97
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.355.968.00 203 6.65
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 23.583.776.00 519 5.95
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 20.100.100.00 10 5.07
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 13.321.860.00 69 3.36
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.414.212.00 673 2.63
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 6.625.376.00 139 1.67

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 112.884.300.00 598 28.50
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 102.019.008.00 168 25.75
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 45.150.000.00 4 11.40
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.674.171.00 56 5.47
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 21.514.532.00 154 5.43
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.290.697.00 315 4.11
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.677.950.00 67 3.45
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.634.134.00 313 2.94
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 8.538.170.00 3179 2.16
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 7.726.597.00 4 1.95


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.693.222.00 130 63.34
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.233.318.00 16 30.60
3. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 352.400.00 5 3.34
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 287.755.16 2 2.72

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.540.284.00 5 33.50
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.027.363.00 18 19.19
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.629.600.00 97 15.42
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.289.445.00 1 12.20
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.041.260.00 1 9.85
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 335.186.04 7 3.17
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 246.429.12 2 2.33
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 201.712.00 9 1.91
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 131.250.00 9 1.24
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 74.800.00 1 0.71


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.101.961.000.00 69 99.26
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.800.000.00 2 0.25
3. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 2.351.525.00 4 0.21
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.776.268.77 18 0.16
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 916.803.02 3 0.08
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 164.703.00 3 0.01
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 70.200.00 1 0.01
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 124.490.00 1 0.01
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.600.00 1 0.00
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 42.500.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.055.380.839.35 3 95.06
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 42.672.055.00 3 3.84
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.249.475.00 54 0.47
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.577.706.62 16 0.14
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.200.000.00 1 0.11
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.043.253.02 6 0.09
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 998.550.00 2 0.09
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 756.000.00 1 0.07
9. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 343.332.00 2 0.03
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 166.785.80 2 0.02
11. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 184.275.00 4 0.02
12. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 170.100.00 1 0.02


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.930.574.000.00 3 25.48
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.833.721.528.80 14 24.63
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.328.683.400.00 2 11.55
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 932.403.302.04 4 8.11
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 916.881.122.84 4 7.97
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 721.999.800.00 3 6.28
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 695.554.200.00 2 6.05
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 488.429.000.00 1 4.25
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 396.620.000.00 2 3.45
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 195.371.600.00 1 1.70

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 11.502.976.176.76 37 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 72.585.550.000.00 4 35.58
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.189.160.000.00 2 12.84
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 15.480.390.000.00 4 7.59
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.500.000.000.00 3 6.62
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 12.900.000.000.00 4 6.32
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 10.000.000.000.00 3 4.90
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 9.122.340.000.00 4 4.47
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 7.500.000.000.00 2 3.68
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 7.017.110.000.00 4 3.44
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 5.637.830.000.00 2 2.76

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 204.000.000.000.00 64 100.00