Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec avgust 2017. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 253.809.753.00 109 34.22
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 114.406.066.00 292 15.43
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 65.937.821.00 637 8.89
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 64.130.996.00 1357 8.65
5. TEZORO BROKER AD (17417606) 61.535.639.00 84 8.30
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 61.401.386.00 674 8.28
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 36.394.660.00 1315 4.91
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 24.513.119.00 298 3.31
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 15.457.650.00 294 2.08
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 14.832.833.00 91 2.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 167.133.816.00 36 22.54
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 141.476.557.00 78 19.08
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 99.901.397.00 49 13.47
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 86.614.269.00 517 11.68
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 53.080.742.00 427 7.16
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 42.749.889.00 228 5.76
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 36.168.479.00 415 4.88
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.025.725.00 154 2.84
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 18.966.439.00 30 2.56
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 18.505.469.00 55 2.50


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.736.145.882.00 2608 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 710.980.171.00 669 25.98
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 675.586.591.00 781 24.69
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 351.892.939.00 56 12.86
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 302.480.019.00 343 11.05
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 130.043.638.00 229 4.75
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 91.275.810.00 11 3.34
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 70.812.677.00 11 2.59
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 57.359.214.00 92 2.10
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 52.587.535.00 31 1.92
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 48.689.438.00 68 1.78


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 226.065.840.00 6 86.88
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.326.062.00 148 5.12
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 6.771.864.58 136 2.60
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 3.589.682.33 55 1.38
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.683.387.20 3 1.03
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.211.300.00 3 0.85
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.550.000.00 1 0.60
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.351.869.00 34 0.52
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.062.850.00 3 0.41
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 557.112.00 33 0.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 218.346.960.00 1 83.91
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.809.002.50 45 3.00
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 7.433.700.00 5 2.86
4. HALKBANK - broker (17601093) 6.719.026.66 133 2.58
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.415.289.15 32 1.70
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.603.412.00 1 1.00
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.509.944.20 20 0.96
8. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 2.333.489.70 52 0.90
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.955.200.00 1 0.75
10. INTERCITY BROKER AD (17421506) 1.622.157.00 62 0.62


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.727.650.700.00 1 69.82
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.004.851.000.00 2 12.25
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 513.860.704.38 2 6.26
4. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 207.602.216.60 1 2.53
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 200.970.200.00 1 2.45
6. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 200.970.200.00 1 2.45
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 126.611.226.00 2 1.54
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 119.999.306.42 1 1.46
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 100.485.100.00 1 1.22

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 8.203.000.653.40 12 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 65.452.600.000.00 4 24.70
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 55.897.080.000.00 5 21.09
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.465.690.000.00 5 8.10
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 20.500.000.000.00 4 7.74
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 18.452.830.000.00 3 6.96
6. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 17.042.650.000.00 5 6.43
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 15.622.650.000.00 5 5.90
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.144.660.000.00 3 2.70
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 6.306.870.000.00 2 2.38
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 6.000.000.000.00 4 2.26

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 265.000.000.000.00 76 100.00