Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec april 2017. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 126.292.904.00 1462 29.57
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 99.222.497.00 1732 23.23
3. TEZORO BROKER AD (17417606) 58.116.864.00 199 13.61
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.507.581.00 728 6.21
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.595.661.00 294 5.06
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 21.090.118.00 343 4.94
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.815.371.00 331 3.47
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 11.731.353.00 23 2.75
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 10.977.609.00 50 2.57
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.222.909.00 75 2.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 116.653.605.00 506 27.31
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 67.915.340.00 112 15.90
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 42.979.233.00 438 10.06
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 41.043.588.00 290 9.61
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 33.838.321.00 191 7.92
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 26.286.329.00 117 6.15
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.662.845.00 326 3.43
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 12.049.762.00 3093 2.82
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 11.793.090.00 4 2.76
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 11.569.669.00 13 2.71


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 21.736.400.00 9 78.95
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.147.835.00 48 15.07
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.116.748.75 8 4.06
4. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 529.200.00 10 1.92

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.317.562.50 10 33.84
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.173.940.00 10 29.69
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.649.000.00 3 16.89
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.068.385.00 19 7.51
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.718.532.50 16 6.24
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 536.743.75 4 1.95
7. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 328.005.00 2 1.19
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 295.500.00 1 1.07
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 219.270.00 3 0.80
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 136.740.00 3 0.50


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.220.659.000.31 1 95.89
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 133.742.556.00 5 3.98
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.921.095.40 2 0.09
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 783.893.26 7 0.02
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 173.420.10 1 0.01
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 375.822.51 40 0.01
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 176.000.00 1 0.01
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 5.400.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.220.659.000.31 1 95.89
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 133.609.280.00 1 3.98
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 2.785.756.15 1 0.08
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 742.542.36 8 0.02
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 176.000.00 1 0.01
6. WISE BROKER (17252461) 375.822.51 40 0.01
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 425.011.22 4 0.01
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 58.375.03 1 0.00
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 5.400.00 1 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.518.191.496.00 11 25.45
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.938.780.369.80 4 16.72
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.284.952.148.24 7 11.12
4. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 2.701.962.235.84 1 9.15
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.266.266.559.20 7 7.67
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.084.753.848.00 5 7.06
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.480.004.000.00 4 5.01
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.184.944.800.00 1 4.01
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 987.454.000.00 1 3.34
10. EUROBANK A.D. (17171178) 987.454.000.00 1 3.34

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 29.541.322.613.08 52 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 28.000.000.000.00 4 19.25
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 20.000.000.000.00 4 13.75
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.170.000.000.00 2 12.49
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.000.000.000.00 3 11.69
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 11.300.000.000.00 4 7.77
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 8.083.550.000.00 3 5.56
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.500.000.000.00 2 4.47
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.200.000.000.00 3 4.26
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.000.000.000.00 3 3.44
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 4.927.420.000.00 4 3.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 145.440.000.000.00 60 100.00