Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2010. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 758.344.547.00 23626 35.33
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 473.845.850.00 2046 22.07
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 241.341.123.00 14207 11.24
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 161.552.893.00 58130 7.53
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 135.481.026.00 18371 6.31
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 98.437.673.00 19699 4.59
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 74.070.042.00 9430 3.45
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 48.162.096.00 3996 2.24
9. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 31.476.790.00 877 1.47
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 24.623.356.00 886 1.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 495.371.528.00 1187 23.08
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 471.116.385.00 27 21.95
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 303.898.567.00 126009 14.16
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 153.611.805.00 4708 7.16
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 152.157.465.00 7050 7.09
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 115.865.562.00 964 5.40
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 112.416.826.00 6049 5.24
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 53.946.041.00 561 2.51
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 47.946.119.00 1539 2.23
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 33.404.442.00 991 1.56


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 37.908.180.00 134 67.76
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 12.220.000.00 21 21.84
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.462.750.00 18 6.19
4. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 1.021.180.00 4 1.83
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 962.800.00 16 1.72
6. MOBI BANKA AD (17138669) 368.000.00 9 0.66

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 32.290.000.00 96 57.72
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.772.120.00 32 13.89
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 5.865.200.00 5 10.48
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.752.944.00 19 6.71
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.167.872.00 16 3.88
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.759.800.00 4 3.15
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 590.500.00 2 1.06
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 591.490.00 9 1.06
9. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 423.000.00 2 0.76
10. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 186.000.00 1 0.33


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 51.568.592.00 10 42.01
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 36.635.000.00 39 29.84
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.347.912.00 108 13.32
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.815.400.00 1 8.00
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.188.528.00 85 3.41
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.328.216.00 27 1.90
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.874.950.00 91 1.53

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 56.291.502.00 15 45.86
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 14.696.500.00 1 11.97
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.534.670.00 98 10.21
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.815.400.00 1 8.00
5. HYPO ALPE-ADRIA-SECURITIES AD (17560964) 9.690.000.00 18 7.89
6. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 8.619.000.00 1 7.02
7. EAST WEST INVEST AD BEOGRAD (17252194) 1.944.070.00 10 1.58
8. BELGRADE INDEPEN.BROKER-U LIKV (17320858) 1.258.895.00 70 1.03
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 986.000.00 1 0.80
10. HALKBANK - broker (17601093) 926.500.00 1 0.75


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.908.715.14 214 55.56
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.732.974.93 76 24.63
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 346.338.30 143 4.92
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 271.447.58 67 3.86
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 220.494.61 44 3.13
6. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 190.691.51 78 2.71
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 154.148.80 114 2.19
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 83.513.28 26 1.19
9. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 45.776.44 25 0.65
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 27.292.22 32 0.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.860.941.02 16 40.67
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 699.735.00 6 9.95
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 640.146.09 24 9.10
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 443.228.86 9 6.30
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 441.615.68 52 6.28
6. EUROBANK A.D. (17171178) 403.863.66 199 5.74
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 346.386.17 88 4.92
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 222.523.22 142 3.16
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 206.259.03 61 2.93
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 150.108.34 49 2.13


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.108.612.73 5 77.18
2. EUROBANK A.D. (17171178) 342.592.31 177 12.54
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 121.975.89 8 4.46
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 74.868.04 35 2.74
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 60.098.48 12 2.20
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.007.75 25 0.88

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.080.540.32 12 76.15
2. EUROBANK A.D. (17171178) 347.396.40 183 12.72
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 150.048.30 1 5.49
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 74.868.04 35 2.74
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 55.294.39 6 2.02
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.007.75 25 0.88


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.271.225.857.50 11 27.10
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.936.251.220.01 14 12.29
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.609.080.673.90 7 10.21
4. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 1.399.513.623.55 5 8.88
5. EUROBANK A.D. (17171178) 1.135.665.900.00 2 7.21
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.112.419.250.00 6 7.06
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.095.844.502.52 6 6.95
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 900.015.880.00 2 5.71
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 843.320.062.00 7 5.35
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 676.053.236.35 8 4.29

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 15.759.988.252.96 79 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 27.000.000.000.00 4 34.74
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 22.500.000.000.00 4 28.95
3. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 5.500.000.000.00 4 7.08
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.300.000.000.00 3 4.25
5. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 3.200.000.000.00 3 4.12
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.000.000.000.00 3 2.57
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.000.000.000.00 4 2.57
8. EUROBANK A.D. (17171178) 1.500.000.000.00 1 1.93
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.500.000.000.00 2 1.93
10. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 1.400.000.000.00 3 1.80

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 77.720.000.000.00 57 100.00