Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec avgust 2010. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 190.074.266.00 182 29.23
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 119.531.558.00 171 18.38
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 67.620.684.00 841 10.40
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 58.612.523.00 409 9.01
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 38.475.204.00 18 5.92
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 38.180.405.00 92 5.87
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 29.503.911.00 86 4.54
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 26.474.301.00 82 4.07
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.240.535.00 295 3.27
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 11.577.430.00 20 1.78

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 136.739.035.00 653 21.03
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 83.666.410.00 354 12.87
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 79.124.592.00 64 12.17
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 62.115.609.00 227 9.55
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 45.866.040.00 132 7.05
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 38.490.212.00 346 5.92
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 36.679.402.00 58 5.64
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 22.313.026.00 137 3.43
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 20.030.258.00 72 3.08
10. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 14.719.300.00 3 2.26


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 438.050.250.00 170 88.23
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 24.960.000.00 9 5.03
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 14.140.000.00 140 2.85
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.048.852.00 11 1.82
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.238.032.00 17 1.26
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.047.912.00 13 0.82

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 138.857.286.00 52 27.97
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 107.166.750.00 4 21.59
3. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 45.538.500.00 4 9.17
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 42.871.006.00 47 8.63
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 32.727.666.00 45 6.59
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 29.520.522.00 133 5.95
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 28.336.168.00 10 5.71
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 14.820.010.00 11 2.98
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.958.092.00 9 2.21
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 10.560.286.00 4 2.13


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 88.963.838.00 19 46.70
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 61.595.093.19 2 32.33
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.283.793.00 236 11.17
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.035.024.90 25 3.17
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.824.200.00 19 3.06
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.316.688.00 330 1.74
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.607.600.00 28 1.37
8. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 811.840.00 11 0.43
9. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 78.000.00 1 0.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 66.233.178.00 29 34.77
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 60.769.856.11 2 31.90
3. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 15.938.016.00 2 8.37
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 8.297.770.00 97 4.36
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 7.568.400.00 41 3.97
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 6.375.632.38 29 3.35
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.598.990.00 29 1.89
8. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 3.373.210.00 29 1.77
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 3.306.688.00 329 1.74
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.160.300.00 1 1.66


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.307.924.78 42 35.90
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 605.980.41 153 16.63
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 404.968.80 282 11.11
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 285.184.10 58 7.83
5. MOBI BANKA AD (17138669) 279.428.61 103 7.67
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 209.677.91 101 5.75
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 177.245.59 82 4.86
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 139.960.94 45 3.84
9. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 109.873.67 70 3.02
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 68.648.23 18 1.88

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.638.607.09 59 44.97
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 376.346.47 111 10.33
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 336.033.92 194 9.22
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 288.350.72 204 7.91
5. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 207.072.27 36 5.68
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 197.867.01 110 5.43
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 152.452.82 6 4.18
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 117.964.75 32 3.24
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 97.834.11 71 2.69
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 54.663.72 30 1.50


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.671.809.74 10 63.37
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.416.229.29 317 24.44
3. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 285.810.00 1 4.93
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 269.344.78 8 4.65
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 93.964.30 62 1.62
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 31.640.70 23 0.55
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 17.890.88 24 0.31
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.197.60 6 0.12

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.018.770.08 16 69.36
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.436.877.57 343 24.80
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 161.197.94 2 2.78
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 93.964.30 62 1.62
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 78.637.20 24 1.36
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 4.440.20 4 0.08


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.588.155.744.10 7 19.72
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.628.366.609.20 11 12.41
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.294.962.894.74 11 9.87
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.068.874.550.00 3 8.15
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.001.993.038.11 7 7.64
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 999.055.400.00 3 7.61
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 876.217.691.20 5 6.68
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 777.743.500.00 5 5.93
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 719.865.550.00 4 5.49
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 510.687.621.70 4 3.89

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 13.121.819.392.02 75 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 35.500.000.000.00 4 27.72
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 28.500.000.000.00 4 22.26
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 12.200.000.000.00 4 9.53
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 11.000.000.000.00 2 8.59
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.300.000.000.00 4 6.48
6. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 6.500.000.000.00 4 5.08
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.000.000.000.00 2 4.69
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.000.000.000.00 2 3.90
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.500.000.000.00 4 3.51
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 3.200.000.000.00 4 2.50

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 128.050.000.000.00 63 100.00