Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec april 2010. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 727.195.766.00 871 49.45
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 209.021.692.00 1371 14.21
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 150.955.115.00 215 10.26
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 64.153.807.00 743 4.36
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 53.563.619.00 250 3.64
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 47.126.202.00 172 3.20
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 44.648.308.00 126 3.04
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 39.968.995.00 54 2.72
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 30.602.021.00 42 2.08
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 28.955.512.00 378 1.97

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 279.552.097.00 224 19.01
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 195.389.355.00 1341 13.29
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 173.971.177.00 90 11.83
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 97.849.870.00 551 6.65
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 83.201.026.00 329 5.66
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 79.401.263.00 228 5.40
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 72.337.019.00 561 4.92
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 59.783.777.00 107 4.07
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 56.634.493.00 117 3.85
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 51.779.668.00 225 3.52


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 41.036.367.00 123 38.54
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 28.979.600.00 68 27.22
3. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 13.478.400.00 99 12.66
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.431.250.00 95 8.86
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 8.066.800.00 174 7.58
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.868.500.00 16 4.57
7. MOBI BANKA AD (17138669) 308.000.00 1 0.29
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 234.900.00 3 0.22
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 70.741.00 1 0.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 38.195.105.00 226 35.87
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 34.703.543.00 5 32.59
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.483.769.00 62 8.91
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 7.363.259.00 171 6.92
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 4.126.164.00 8 3.88
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.670.610.00 30 2.51
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.603.173.00 27 2.44
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.954.045.00 15 1.84
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.153.852.00 10 1.08
10. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 880.400.00 2 0.83


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 95.672.496.60 15 67.12
2. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 23.911.200.00 1 16.77
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 12.873.347.00 547 9.03
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.994.083.20 374 3.50
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.903.136.00 17 1.34
6. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 1.703.264.00 10 1.19
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.163.800.00 1 0.82
8. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 198.940.00 1 0.14
9. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 125.400.00 2 0.09
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.350.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 95.795.096.60 3 67.20
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 23.911.200.00 1 16.77
3. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 8.124.000.00 361 5.70
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.394.741.20 197 3.08
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.902.736.00 15 1.33
6. SYNERGY CAPITAL AD (17418068) 1.780.588.00 11 1.25
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.535.040.00 14 1.08
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.062.780.00 11 0.75
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 765.347.00 27 0.54
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 612.862.00 16 0.43


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 478.346.13 108 21.61
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 459.414.14 20 20.76
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 448.369.93 226 20.26
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 256.087.18 62 11.57
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 202.319.26 89 9.14
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 88.551.00 78 4.00
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 63.186.92 22 2.85
8. CAPITALONE A.D. BEOGRAD (20293560) 57.400.49 39 2.59
9. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 56.482.37 36 2.55
10. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 38.482.15 17 1.74

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 937.632.57 12 42.36
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 261.177.22 81 11.80
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 187.254.66 76 8.46
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 162.730.07 140 7.35
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 149.536.50 97 6.76
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 138.707.37 31 6.27
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 64.193.54 59 2.90
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 45.469.73 36 2.05
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 43.649.16 22 1.97
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 37.954.66 45 1.71


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 12.474.467.08 11 92.94
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 496.607.60 228 3.70
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 180.998.63 10 1.35
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 141.964.50 1 1.06
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 80.252.10 43 0.60
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 33.424.61 28 0.25
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.072.43 14 0.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 12.585.295.79 10 93.77
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 506.669.79 235 3.77
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 162.214.42 11 1.21
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 80.252.10 43 0.60
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 49.920.00 1 0.37
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 33.424.61 28 0.25
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 4.010.24 7 0.03


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.355.250.628.58 28 28.81
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.157.807.420.36 9 12.37
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.711.336.322.34 5 6.70
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.642.744.348.50 12 6.43
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.605.012.360.60 4 6.29
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 1.115.249.212.58 5 4.37
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.098.874.452.26 5 4.30
8. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 921.796.300.00 13 3.61
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 915.279.433.25 5 3.59
10. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 860.148.387.58 5 3.37

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 25.529.556.393.60 133 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 60.000.000.000.00 4 20.87
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 57.500.000.000.00 4 20.00
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 36.500.000.000.00 4 12.69
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 28.300.000.000.00 4 9.84
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 23.700.000.000.00 4 8.24
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.000.000.000.00 4 5.91
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 13.400.000.000.00 4 4.66
8. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 12.700.000.000.00 4 4.42
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.700.000.000.00 4 3.03
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 4.300.000.000.00 4 1.50

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 287.560.000.000.00 93 100.00