Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec maj 2022. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 7.201.258.533.00 94 95.11
2. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 87.391.444.00 563 1.15
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 67.499.046.00 855 0.89
4. TEZORO BROKER AD (17417606) 61.272.388.00 153 0.81
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 57.091.420.00 620 0.75
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 31.357.726.00 100 0.41
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 28.332.770.00 53 0.37
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 14.701.870.00 104 0.19
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.236.301.00 69 0.14
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.935.401.00 54 0.04
11. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.224.598.00 18 0.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 7.385.485.723.00 1775 97.54
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 52.828.185.00 202 0.70
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 50.782.762.00 355 0.67
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 14.790.530.00 30 0.20
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.435.216.00 91 0.18
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 11.129.892.00 55 0.15
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 8.149.903.00 14 0.11
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 6.898.233.00 62 0.09
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 6.693.483.00 62 0.09
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 6.039.752.00 16 0.08


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.785.400.00 5 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.647.000.00 1 92.25
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 84.200.00 1 4.72
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 44.800.00 2 2.51
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.400.00 1 0.53


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.900.571.741.80 12 60.33
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.123.892.034.24 3 35.68
3. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 64.660.564.00 2 2.05
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 36.864.000.00 267 1.17
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 17.107.370.00 110 0.54
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 5.203.796.00 37 0.17
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 944.300.00 1 0.03
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 857.124.60 9 0.03
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 74.400.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.073.684.584.90 37 65.83
2. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 896.827.110.82 24 28.47
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 59.364.966.12 3 1.88
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 55.925.727.00 188 1.78
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 30.644.607.00 2 0.97
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 9.912.598.70 31 0.31
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.393.600.00 8 0.20
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 4.843.200.00 47 0.15
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 3.609.127.50 3 0.11
10. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 3.441.600.00 15 0.11


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.969.526.000.00 2 70.50
2. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.193.905.200.00 1 14.10
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.154.108.360.00 2 13.63
4. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 149.297.845.26 1 1.76

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 8.466.837.405.26 6 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 15.500.000.000.00 2 27.02
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 12.000.000.000.00 2 20.92
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 8.000.000.000.00 4 13.94
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.571.430.000.00 2 13.20
5. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 6.150.000.000.00 3 10.72
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.000.000.000.00 1 8.72
7. MIRABANK A.D. (21080608) 1.548.570.000.00 4 2.70
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.000.000.000.00 1 1.74
9. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 600.000.000.00 1 1.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 51.220.000.000.00 17 89.28
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.700.000.000.00 1 9.94
3. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 450.000.000.00 2 0.78