Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jun 2022. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 112.985.002.00 46 28.61
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 88.174.070.00 443 22.32
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 50.977.368.00 636 12.91
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 41.423.456.00 225 10.49
5. TEZORO BROKER AD (17417606) 34.809.911.00 142 8.81
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.110.692.00 475 6.61
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 24.326.836.00 23 6.16
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.134.844.00 70 1.81
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.819.500.00 3 1.22
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.104.970.00 130 0.79

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 126.696.823.00 1234 32.08
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 95.200.900.00 16 24.10
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 55.515.572.00 369 14.06
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 38.848.090.00 236 9.84
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 30.722.390.00 106 7.78
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 18.975.943.00 114 4.80
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 5.720.182.00 2 1.45
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 5.557.447.00 27 1.41
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.343.523.00 32 1.35
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.344.699.00 6 0.85


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 55.686.400.00 33 99.18
2. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 462.808.35 1 0.82

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA-org. deo banke (77171178) 18.681.600.00 2 33.27
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 13.406.400.00 19 23.88
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.666.808.35 3 15.44
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.656.000.00 1 10.07
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.353.600.00 5 9.53
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 3.466.400.00 2 6.17
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 918.400.00 2 1.64


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.845.144.750.00 2 93.00
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 40.923.866.17 195 2.06
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 37.288.543.60 1 1.88
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 27.613.799.00 19 1.39
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 24.485.889.20 307 1.23
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.458.000.00 46 0.38
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 813.018.84 7 0.04
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 148.000.00 2 0.01
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 64.000.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.848.091.658.12 64 93.15
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 37.313.543.60 2 1.88
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 24.251.601.77 32 1.22
4. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 21.421.360.35 114 1.08
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 19.038.751.12 81 0.96
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 15.349.219.31 174 0.77
7. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 6.090.633.90 38 0.31
8. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 2.465.489.16 11 0.12
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.138.047.48 20 0.11
10. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 1.293.454.75 5 0.07
11. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 1.472.500.00 2 0.07
12. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.370.483.00 4 0.07


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.903.694.000.00 1 56.39
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.989.612.000.00 2 38.11
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 576.148.325.00 2 5.50

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 10.469.454.325.00 5 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 19.707.500.000.00 9 24.44
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.000.000.000.00 2 22.32
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 15.480.000.000.00 3 19.19
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 12.281.250.000.00 5 15.23
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 9.761.550.000.00 3 12.10
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.968.750.000.00 1 3.68
7. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.980.000.000.00 1 2.46
8. MIRABANK A.D. (21080608) 468.450.000.00 2 0.58

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 60.940.000.000.00 17 75.56
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.330.000.000.00 2 10.33
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.940.000.000.00 3 7.37
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.717.500.000.00 2 5.85
5. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 720.000.000.00 2 0.89