Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec oktobar 2022. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 312.551.380.00 6 57.93
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 106.985.827.00 461 19.83
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 49.944.243.00 135 9.26
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 35.256.163.00 77 6.53
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.257.885.00 375 2.09
6. TEZORO BROKER AD (17417606) 7.489.155.00 46 1.39
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 7.224.718.00 280 1.34
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.315.741.00 8 0.43
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.096.857.00 18 0.39
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.137.244.00 26 0.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 313.032.689.00 17 58.02
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 61.969.300.00 173 11.49
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 59.076.227.00 192 10.95
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 43.713.318.00 828 8.10
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 39.246.378.00 141 7.27
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 6.872.980.00 3 1.27
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 5.173.252.00 19 0.96
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.616.650.00 27 0.49
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.386.551.00 73 0.44
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.333.659.00 8 0.25


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.154.439.00 23 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.154.439.00 23 100.00


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 171.388.726.02 157 49.57
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 80.388.542.57 3 23.25
3. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 54.950.386.36 23 15.89
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.142.017.22 5 4.67
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.445.098.90 412 3.31
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 11.459.949.60 79 3.31

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 158.516.900.82 104 45.84
2. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 80.600.260.41 4 23.31
3. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 56.006.536.12 30 16.20
4. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 18.800.705.54 35 5.44
5. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 14.790.992.20 257 4.28
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 6.583.704.68 153 1.90
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.664.798.66 12 1.06
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.244.318.24 3 0.65
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.935.886.12 14 0.56
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.710.037.90 56 0.49


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.396.562.207.49 4 91.88
2. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 299.994.045.52 1 8.12

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 3.696.556.253.01 5 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 99.506.070.000.00 4 46.26
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 25.000.000.000.00 3 11.62
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 24.060.160.000.00 4 11.19
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.588.000.000.00 3 10.04
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 14.000.000.000.00 3 6.51
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 7.600.000.000.00 3 3.53
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.000.000.000.00 1 2.32
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.753.040.000.00 1 2.21
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 3.600.000.000.00 1 1.67
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.210.000.000.00 2 1.49

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 212.548.000.000.00 31 98.82
2. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.960.000.000.00 1 0.91
3. YETTEL BANK A.D. (17138669) 588.000.000.00 1 0.27