Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec april 2022. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 296.065.449.00 237 64.82
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 53.501.466.00 398 11.71
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 31.126.618.00 422 6.82
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 22.111.615.00 78 4.84
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 13.876.380.00 69 3.04
6. TEZORO BROKER AD (17417606) 10.935.615.00 50 2.39
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.774.964.00 67 2.14
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.868.310.00 37 1.72
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.561.786.00 13 0.56
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.131.635.00 24 0.47

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 231.968.377.00 134 50.79
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 55.672.336.00 104 12.19
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 55.525.228.00 749 12.16
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 37.504.511.00 181 8.21
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 28.709.533.00 253 6.29
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 23.533.434.00 12 5.15
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.766.616.00 48 2.58
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.318.396.00 24 0.51
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.329.380.00 9 0.51
10. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 1.660.150.00 12 0.36


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 456.883.500.00 1 95.23
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 19.339.000.00 14 4.03
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.542.715.00 32 0.74

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 457.131.275.00 2 95.28
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 16.495.990.00 9 3.44
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.463.100.00 8 0.51
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.012.700.00 22 0.42
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 876.750.00 2 0.18
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 729.300.00 3 0.15
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 56.100.00 1 0.01


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 16.865.630.268.98 1 98.71
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 214.192.960.00 12 1.25
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.556.000.00 1 0.02
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.224.900.00 3 0.01
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 513.000.00 11 0.00
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 252.300.00 6 0.00
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 116.000.00 3 0.00
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 133.000.00 2 0.00
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 571.416.40 11 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 16.865.630.268.98 1 98.71
2. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 107.087.980.00 3 0.63
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 54.649.990.00 5 0.32
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 36.409.913.20 4 0.21
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 17.327.576.80 3 0.10
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.556.000.00 1 0.02
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 240.700.00 5 0.00
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 411.900.00 10 0.00
9. INTERCITY BROKER AD (17421506) 52.000.00 2 0.00
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 42.900.00 2 0.00
11. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 86.000.00 2 0.00
12. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 571.416.40 11 0.00
13. ABC BROKER (20425512) 123.200.00 1 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.494.190.000.00 1 58.85
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.624.944.654.72 7 38.34
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 119.222.282.00 1 2.81

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 4.238.356.936.72 9 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 26.785.016.200.00 6 29.85
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 16.600.000.000.00 3 18.50
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 11.000.000.000.00 1 12.26
4. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 9.300.000.000.00 3 10.36
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 7.800.000.000.00 4 8.69
6. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 5.960.000.000.00 2 6.64
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.000.000.000.00 1 3.34
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.500.000.000.00 1 2.79
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.400.000.000.00 2 2.67
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 2.000.000.000.00 1 2.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 62.960.000.000.00 23 70.15
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.700.009.000.00 2 11.92
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 9.225.007.200.00 2 10.28
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.900.000.000.00 1 5.46
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.960.000.000.00 1 2.18