Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec avgust 2022. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 404.329.060.00 360 73.31
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 59.522.368.00 844 10.79
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.158.487.00 390 3.65
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 20.134.624.00 171 3.65
5. TEZORO BROKER AD (17417606) 14.483.837.00 102 2.63
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 13.168.676.00 46 2.39
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.512.904.00 82 1.54
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 3.933.563.00 42 0.71
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 3.279.020.00 17 0.59
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.049.003.00 15 0.19
11. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.063.180.00 12 0.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 389.852.886.00 146 70.68
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 56.406.421.00 293 10.23
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 51.360.827.00 1112 9.31
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.662.754.00 294 4.83
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.541.051.00 42 1.73
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.198.669.00 126 1.31
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.309.256.00 31 0.60
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.571.014.00 18 0.47
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.508.475.00 8 0.45
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 933.958.00 16 0.17


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.509.601.20 74 54.96
2. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 12.708.765.00 26 45.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 12.416.626.88 58 44.00
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.640.704.64 13 19.99
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 4.759.443.15 6 16.87
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.350.485.00 10 8.33
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.578.322.99 2 5.59
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 894.037.94 6 3.17
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 398.655.60 2 1.41
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 111.780.00 1 0.40
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 68.310.00 2 0.24


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 206.154.950.00 290 94.23
2. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 10.102.400.00 8 4.62
3. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 1.672.650.00 4 0.76
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 816.196.80 3 0.37
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 42.851.00 1 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 177.340.800.00 2 81.06
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 12.622.400.00 31 5.77
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.191.000.00 3 3.74
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 7.208.980.00 174 3.29
5. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 3.814.900.00 48 1.74
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.803.000.00 1 0.82
7. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 1.672.650.00 4 0.76
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 1.493.850.00 13 0.68
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 933.590.00 4 0.43
10. ABC BROKER (20425512) 779.196.80 2 0.36


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 14.920.894.824.01 3 47.00
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.769.318.639.66 1 18.17
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.769.318.639.66 1 18.17
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.288.546.896.67 1 16.66

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 31.748.079.000.00 6 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 79.200.650.000.00 4 31.49
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 46.799.090.000.00 5 18.61
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 42.783.180.000.00 5 17.01
4. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 36.064.937.500.00 7 14.34
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 20.302.910.000.00 5 8.07
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 15.000.000.000.00 2 5.96
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 4.546.870.000.00 4 1.81
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 3.500.000.000.00 4 1.39
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.000.000.000.00 1 0.80
10. MIRABANK A.D. (21080608) 1.342.300.000.00 5 0.53

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 215.475.000.000.00 35 85.66
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 18.758.608.000.00 2 7.46
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.769.321.500.00 2 2.29
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.770.008.000.00 1 2.29
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.292.000.000.00 1 2.10
6. YETTEL BANK A.D. (17138669) 475.000.000.00 1 0.19