10.07.2024.

Obaveštenje u vezi isplate dividende izdavoca TELEKOM SRBIJA AD Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „OTP banka Srbija“ a.d. Novi Sad.

Obaveštenje akcionarima o Odluci Skupštine o isplati dividende.pdf