Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

21 - 30 od 10550  
Obaveštenja na dan 22. feb 2021.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca NOVI DANI AD IVANJICA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca TT BOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DDOR RE ADO NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 19. feb 2021.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca RAPID AD GORNJI MILANOVAC
 
Obaveštenja na dan 18. feb 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TELEFONKABL AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 17. feb 2021.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća glavnice II emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ERSTE BANK AD NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VIII kupona za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ERSTE BANK AD NOVI SAD
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca DIJAMANT AD ZRENJANIN
 
Obaveštenja na dan 12. feb 2021.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca GOŠA MONTAŽA a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA AD BEOGRAD