Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 84 % 0 % 1 % 1 % 0 %

Obaveštenja

21 - 30 od 12788  
Obaveštenja na dan 25. maj 2023.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca YUMCO AD VRANJE
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BIGZ PUBLISHING AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TRIVIT PEK AD VRBAS
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca CHIP CARD AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ČOKOLEND AD PARAĆIN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGOPREVOZ KRUŠEVAC AD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara ELEKTROVEZE PROIZVODNJA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LASTA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PP VOJVODINA AD SOMBOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PP FEKETIĆ AD SOMBOR