04.07.2024.

Obaveštenje o Izveštaju sa održane Skupštine akcionara izdavaoca ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA

Obaveštenje o Izveštaju sa održane Skupštine akcionara izdavaoca ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA, dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „„Euro Fineks broker “ a.d. Beograd.

Izvestaj sa odrzane redovne sednice SLJUNKARA - potpisano.pdf