Statistički prikaz vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Matični broj Naziv izdavaoca


Izdavalac (matični broj) ISIN
SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) RSSRBNE61661