Finansijski izveštaji za poslovnu 2009. godinu i napomene uz finansijske izveštaje


OPŠTI PODACI

Preduzeće (pun naziv)

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti

Preduzeće (skraćeni naziv)

Centralni registar HoV

Opština

Stari grad

Mesto

Beograd

Adresa - ulica i broj

Trg Nikole Pašića 5

Generalni direktor

Vida Uzelac

Telefon

3331-380

Faks

3331-329

Razvrstano kao

Malo pravno lice

PIB

103154145

Matični broj

17518968

Delatnost (šifra i naziv)

6619

Tekući račun-i:

  1. Privredna banka Beograd
  2. Vojvođanska banka
  3. Hypo Alpe-Adria-Bank

 

 

255-0031980101000-05
355-1062751-71
165-1646-541. Bilans stanja
2. Bilans uspeha
3. Izveštaj o tokovima gotovine
4. Izveštaj o promenama na kapitalu
5. Izveštaj o promenama na kapitalu za statističku obradu
6. Napomena uz finansijske izveštaje
7. Mišljenje revizora