Finansijski izveštaji za poslovnu 2015. godinu i napomene uz finansijske izveštaje


OPŠTI PODACI

Privredno društvo (pun naziv)

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti

Privredno društvo (skraćeni naziv)

Centralni registar HoV

Opština

Stari grad

Mesto

Beograd

Adresa - ulica i broj

Trg Nikole Pašića 5

Generalni direktor

dr Ana Jovanović

Telefon

3331-380

Faks

3331-329

Rešenje o upisu u APR

Broj 152/2005 od 21.01.2005.

PIB

103154145

Matični broj

17518968

Delatnost

6619

Obveznik PDV

DA

Tekući računi:

  1. Societe Generale Bank Srbija ad
  2. Vojvođanska banka ad Novi Sad
  3. Hypo Alpe-Adria-Bank
  4. Komercijalna banka

 

 

275-0010221959801-78
355-1062751-71
165-1646-54
205-202139-181. Bilans stanja
2. Bilans uspeha
3. Izveštaj o tokovima gotovine
4. Izveštaj o promenama na kapitalu
5. Izveštaj o promenama na kapitalu za statističku obradu
6. Napomena uz finansijske izveštaje
7. Mišljenje revizora
8. Izveštaj o ostalom rezultatu