Pridruživanje akcija državnom paketu i prodaja putem tendera

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: PIK BEČEJ POLJOPRIVREDA AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08607753
ISIN: RSPIKBE21575
Naziv: AKCIJSKI FOND RS
JMB: 17354205
Depozitar HoV: CONVEST A.D. NOVI SAD
Datum sticanja vlasništva: 30. jul 2007.
Preuzeto 265974 akcija po ceni od 8,757.33 din.