Кoнкурснa дoкумeнтaциja

21 - 40 oд 102
Измене конкурсне документације за ЈНМВ 02/2017 - Услуге одржавања хигијене 19.04.2017.
Питања и одговори у вези са Конкурсном документацијом за услуге - Услуге одржавања хигијене-ЈНМВ 02/2017 19.04.2017.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга-Услуге одржавања хигијене за потребе у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности-ЈНМВ 02/2017 13.04.2017.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара-Канцеларијски материјал - ЈНМВ 01/2017 08.03.2017.
Питања и одговори у вези са Конкурсном документацијом за услуге - Здравствене услуге-ЈНМВ 07/2016 22.09.2016.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга-Здравствене услуге за потребе запослених у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности-ЈНМВ 07/2016 15.09.2016.
Измене конкурсне документације за ЈНМВ 06/2016 - Услуге осигурања 23.05.2016.
Питања и одговори у вези са Конкурсном документацијом за услуге - Услуге осигурања-ЈНМВ 06/2016 20.05.2016.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга-Услуге осигурања за потребе Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности - ЈНМВ 06/2016 17.05.2016.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга-Услуге обезбеђења за потребе Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности - ЈНМВ 05/2016 10.05.2016.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара-Замена батерија на УПС у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности - ЈНМВ 04/2016 18.04.2016.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге одржавања хигијене у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности - ЈНМВ 03/2016 12.04.2016.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара-електрична енергија за потребе Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности - ЈНМВ 02/2016 23.03.2016.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара-канцеларијски материјал по партијама за потребе Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности-ЈНМВ 01/2016 07.03.2016.
Питања и одговори у вези са Конкурсном документацијом за услуге-Здравствене услуге-ЈНМВ 16/2015 21.09.2015.
Питања и одговори у вези са Конкурсном документацијом за услуге-Здравствене услуге-ЈНМВ 16/2015 18.09.2015.
Питања и одговори у вези са Конкурсном документацијом за услуге-Здравствене услуге-ЈНМВ 16/2015 18.09.2015.
Питања и одговори у вези са Конкурсном документацијом за услуге-Здравствене услуге-ЈНМВ 16/2015 17.09.2015.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга-Здравствених услуга-ЈНМВ 16/2015 14.09.2015.
Питања и одговори у вези конкурсне документације за услуге обезбеђења ЈНМВ 15/ 2015 17.07.2015.