Odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

21 - 40 od 86
Obaveštenje o zaključenom ugovoru javne nabavke usluga - Usluge održavanja serverskog i storage sistema - 06/2017 14.09.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru javne nabavke male vrednosti usluga - Usluge održavanja mrežne infrastrukture - 07/2017 08.09.2017.
Odluka o dodeli ugovora za JN 06/2017 04.09.2017.
Odluka o dodeli ugovora - JNMV 07/2017 29.08.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru javne nabavke male vrednosti dobara - Električna energija JNMV 05/2017 29.06.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru javne nabavke male vrednosti usluga- Usluge osiguranja 04/2017 19.06.2017.
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 05/2017 16.06.2017.
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 04/2017 07.06.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru javne nabavke male vrednosti usluga - Usluge obezbeđenja JNMV 03/2017 06.06.2017.
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 03/2017 25.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru javne nabavke male vrednosti usluga - Usluge higijene JNMV 02/2017 10.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 02/2017 28.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru javne nabavke male vrednosti dobara - Kancelarijski materijal JNMV 01/2017 31.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 01/2017 20.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru javne nabavke male vrednosti usluga- Zdravstvenih usluga 07/2016 19.10.2016.
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 07/2016 12.10.2016.
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 07/2016 28.09.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru javne nabavke male vrednosti usluga - Usluge osiguranja JNMV 06/2016 21.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru javne nabavke male vrednosti usluga - Usluge obezbeđenja JNMV 05/2016 07.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 06/2016 07.06.2016.