Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10135  
Obaveštenja na dan 04. avg 2020.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca RECREATOURS AD BEOGRAD
Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca BB TRADE a.d. Žitište
 
Obaveštenja na dan 03. avg 2020.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca INSTITUT ZA TRŽIŠNA ISTRAŽIVANJA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ELEKTROIZGRADNJA BAJINA BAŠTA AD BAJINA BAŠTA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POLET IGK AD NOVI BEČEJ
Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara izdavaoca PP BORAC AD ŠURJAN
 
Obaveštenja na dan 31. jul 2020.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca VETERINARSKA STANICA KOCELJEVA AD ŠABAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara DZU WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FABRIKA OPRUGA ČAČAK AD ČAČAK
 
Obaveštenja na dan 30. jul 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SRPSKA BANKA AD BEOGRAD