Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8152  
Obaveštenja na dan 21. sep 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 21.09.2018. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice IX emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ŠINVOZ DOO Zrenjanin
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca PODUNAVLJE a.d. Čelarevo
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GROT AD KRIVA FEJA
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca SLOGA IGM a.d. Pobrđe, Novi Pazar
 
Obaveštenja na dan 20. sep 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 20.09.2018. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "SUNCE" Sombor
 
Obaveštenja na dan 19. sep 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 19.09.2018. godine
 
Obaveštenja na dan 18. sep 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća XI anuiteta i glavnice IV emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac