Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 84 % 0 % 1 % 1 % 0 %

Obaveštenja

1 - 10 od 12787  
Obaveštenja na dan 29. maj 2023.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VITAL AD VRBAS
 
Obaveštenja na dan 26. maj 2023.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SU MARKETI AD BAČKA TOPOLA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TOPOLA UNIVERZAL AD BAČKA TOPOLA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ZLATARPLAST AD NOVA VAROŠ
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SRBIJATRANSPORT AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD RIBNJAK SUTJESKA SUTJESKA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ENERGOPROJEKT HOLDING AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SOMBORSKE NOVINE AD SOMBOR
Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca ,,AGROEXPORT“ AD BEOGRAD