Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10492  
Obaveštenja na dan 27. jan 2021.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 27.01.2021. godine
X emisija korporativnih obveznica izdavaoca "ANADOR KONSALTING" a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 26. jan 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PARTENON MAM SISTEM AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TP NAMA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 25. jan 2021.
Obaveštenje o ispisu FI - PSU izdavaoca PROMIST D.O.O. NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 22. jan 2021.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca UTP KAŠTEL EČKA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD HAJDUČICA HAJDUČICA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PROJEKTNI BIRO AD KIKINDA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PROJEKTNI BIRO - ARHITEKT AD KIKINDA