Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10061  
Obaveštenja na dan 09. jul 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PROJEKTNI BIRO AD KIKINDA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PROJEKTNI BIRO - ARHITEKT AD KIKINDA
Obaveštenje o ispisu finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela izdavaoca „ROAMING NETWORKS“
Obaveštenje o ispisu finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela izdavaoca „ELEKTROMONTAŽA“ d.o.o.
Obaveštenje o ispisu finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela izdavaoca „ENTEL SOLUTIONS“
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GEOSONDA FUNDIRANJE AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GP PLANUM AD ZEMUN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ĆELE KULA AD NIŠ
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca UTP SRBIJA TIS AD ZAJEČAR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD