26.03.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GLOBOS OSIGURANJE ADO Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv akcionarima Globos osiguranje ad.pdf