21.08.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Banka Poštanska štedionica“ a.d. Beograd

Poziv akcionarima za 49 vanrednu sednicu Skupstine AMSO.pdf