28.05.2020.

Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca YUGOSLAVIA COMMERCE a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti BDD „M&V INVESTMENTS“ a.d. Beograd

Poziv 29.pdf