06.08.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca AD AUTO KUĆA ZEMUN ZEMUN

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Raiffeisen bank “ a.d. Beograd

AKZ Izveštaj sa redovne skupštine potpisan u pdf.pdf