26.03.2020.

Obaveštenje o održavanju Vanredne Skupštine akcionara izdavaoca HUP BALKAN AD Beograd u likvidaciji

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv za skupstinu HUP Balkan ad (2).pdf