18.05.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD TRIVIT MLIN MI VRBAS

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

Trivit Poziv.za skupstinu 2022 potpisan.pdf