27.03.2023.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća X kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „OTP banka Srbija“ a.d. Novi Sad

Obavestenje o roku dospeca X kupona pve emisije obveznica.pdf