04.01.2018.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «ĐERDAP USLUGE» a.d. Kladovo od 30.09.2016. godine, kao i zahteva od člana «Dil broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo izdavaoca «ĐERDAP USLUGE» a.d. Kladovo, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo.pdf