07.08.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Poziv N br. 118-20 od 06.08.2020.pdf