18.07.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PROJEKTNI BIRO AD KIKINDA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Позив за ванредну скупштину - ПРОЈЕКТНИ БИРО.pdf