17.11.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FEROKS AD NIŠ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

Poziv za vanrednu skupštinu_FEROKS.pdf