06.02.2018.

XXV emisija korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING" DOO NOVI SAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštenje o primarnoj prodaji kratkoročnih dinarskih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING" DOO NOVI SAD, na osnovu zahteva agenta emisije „DUNAV STOCKBROKER“ a.d. Beograd

Obaveštenje o izdavanju XXV emisije kratkoročnih obveznica Instel Inženjering doo Noiv Sad012.pdf