20.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AUTOSERVIS a.d. Čačak

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „TESLA CAPITAL“ a.d. Beograd

Poziv za Skupstinu akcionara Autoservis ad.pdf