24.03.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DDOR RE ADO NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „OTP banka Srbija“ a.d., Novi Sad

Poziv za redovnu sednicu skupštine DDOR RE.pdf