02.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SIGMA AD ZEMUN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Poziv za sed. skupstine Sigma.pdf