27.03.2023.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca STANDARD AD LESKOVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „NLB Komercijalna banka“ a.d. Beograd

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA.pdf